Translator GOOGLE    angielski  niemiecki  rosyjski   litewski   czeski   słowacki  
Rozmiar: 6614 bajtów
 GOŁĘBIE RASOWE - PORTAL  HODOWCÓW  i  MIŁOŚNIKÓW   GOŁĘBI Aktualności: GOŁĘBNIK.PL Forum Foto - album

Rasowe gołębie, drób, króliki i inne zwierzęta
Internetowy kwartalnik dla hodowców

Słowo wstępne
Nie każdy posiada komputer i nie wszyscy potrafią go obsługiwać i poruszać się w internecie, ale w przyszłości posługujących się komputerem będzie coraz więcej. Wielu hodowców domaga się, aby w internecie były umieszczane materiały dotyczące hodowli gołębi, drobiu i królików. Postulat słuszny, ale wtedy autorzy publikowanych materiałów nie mają ze swojej pracy żadnego wymiernego pożytku, a jedynie satysfakcję, że ktoś korzysta z ich wiedzy i pracy. Jeśli to ma służyć rozwojowi hodowli drobnego inwentarza, to niech tak będzie. Jeśli dzieci i młodzież zainteresują się hodowlą gołębi, kur, królików czy innych zwierząt, rozpoczną obserwację ptaków naszych ogrodów, pól i lasów, a w zimie ich dokar-mianie, wtedy nasz cel zostanie w części osiągnięty. Zadaniem internetu jest szybkie przekazywanie wiadomości, popularyzacja wiedzy, budzenie ciekawości itp. Ten cel przyświeca także redakcji naszej internetowej gazetki. Wychodzimy naprzeciw postulatom hodowców i od stycznia br. w internecie, na portalu Pana Jerzego Bogacza (www.golebnik.pl) będzie ukazywał się internetowy kwartalnik pt. Rasowe gołębie, drób, króliki i inne zwierzęta. Istnieje możliwość pobrania i wydrukowania kolejnych numerów, lecz wyłącznie dla własnego użytku. /Manfred Uglorz/

Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 1 - 2014 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 2 - 2014 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 3 - 2014 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 4 - 2014 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 1 - 2015 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 2 - 2015 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 3 - 2015 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 4 - 2015 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 1 - 2016 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 2 - 2016 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 3 - 2016 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 4 - 2016 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 1 - 2017 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 2 - 2017 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 3 - 2017 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 4 - 2017 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 1 - 2018 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 2 - 2018 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 3-4 2018 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 1 - 2019 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 2 - 2019 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 3 - 2019 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 4 - 2019 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 1(25) - 2020 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 2(26) - 2020 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 3(27) - 2020 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 4(28) - 2020 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 1(29) - 2021 rok
Rozmiar: 74614 bajtów
      nr 2(30) - 2021 rok

Redakcja nie odpowiada za nadesłane teksty i zastrzega sobie dokonanie w nich koniecznych zmian.
Przedruk, odtwarzanie lub przetwarzanie całości lub fragmentów internetowego czasopisma (Rasowe gołębie, drób, króliki i inne zwierzęta [Internetowy kwartalnik dla hodowców]) w mediach każdego rodzaju wymaga zezwolenia Redakcji.


Redakcja:

Manfred Uglorz
Zdzisław Jakubanis

Skład i opracowanie tekstów:

Manfred Uglorz


Kontakt:

Manfred Uglorz
mku841@esccobb,com.pl

Zdzisław Jakubanis
niwela@gazeta.plStrona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia podstawowej funkcjonalności strony m.in. przechowywanie sesji logowania, zmiany stanu opcji. Jeżeli nie wyrażasz zgodny na zapisywanie plików cookie, proszę o zmianę ustawień przeglądarki, w celu ich zablokowania.
*** 1999 - 2015 Jerzy Bogacz ***